دوشنبه 29 مهر 1398

.png

بازدیدکنندگان

1
117
99
984407

amuzesh

telephone

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت جدید؟

پیشگیری

ايمني و ضوابط استقرار پمپ بنزين ها

1- ضروري است کليه جايگاه هاي سوخت مجهز به سيستم آب آتش نشاني و سيستم کف شوند .
2- احداث کانال در حاشيه طولي پمپ بنزينها با در نظر گرفتن شيب مناسب در مقابل محل تخليه سوخت و هدايت کانال به حوضچه سرپوشيده با ظرفيت حداقل 20000 ليتر .
3- تخليه حوضچه بعداز هربارشستشو و در نظر گرفتن پمپ مناسب جهت تخليه .
4- لازم است که تا انتهاي تخليه سوخت راننده در محل حضور داشته باشد .
5- ضروري است به تعداد کافي خاموش کننده پودري و سطل شن در جايگاه وجود داشته باشد .
6- لازم است پرسنل آموزش و تعليمات لازم ايمني را فراگرفته باشند .
7- کروکي مسيرلوله کشي ها و شيرفلکه و مخازن سوخت تهيه و در اختيار سازمان آتش نشاني قرار گيرد .
8- سيم ارت مخازن بررسي و درصورت وجود نقص سريعاً مرتفع گردد .
9- تعبيه تابلوهاي هشدار در خصوص عدم استعمال دخانيات و تلفن همراه در داخل جايگاه.

موارد ایمنی در گودبرداری و تخریب ساختمان

  • رعایت موارد ایمنی در زمان تخریب، خاکبرداری و گودبرداری مطابق آئین نامه اداره کار انجام پذیرد.
  • احتیاط لازم هنگام گودبرداری جهت جلوگیری از ریزش .
  • استفاده از شمع و سپر جهت مهار ساختمان های مجاور بطوریکه شمع کوبی زیر پایه ها بطور مطمئن تامین گردد.

مقررات ایمنی وحفاظت درحین اجرای کار ساختمانی

*کلیه کارگران کارگاه های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی بوده و همچنین در صورتیکه شرایط و نوع کار اقتضاء نماید سایر وسائل حفاظت فردی از قبیل دستکش ،عینک، ماسک،کمربند،طناب نجات،گوشی و غیره مطابق ضوابط آئین نامه مربوطه باید در اختیار کارگران قرار داده شود.

*کلیه معابر ،پلکان ها، سطوح شیب دار،بازشوها،پرتگاه ها و به طور کلی تمام نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند باید بوسیله فرد و پوشش های موقت و مناسب حفاظت گردند.

دستورالعمل اجرائي طراحي سيستم ايمني جايگاه هاي سوخت

1- ايمني ساختار
2- تاسيسات {الف-الکتريکي ب-مکانيکي}
3- تجهيزات آتش نشاني( الف-خاموش کننده ها ب-شبکه آب ج-اطفاءاتوماتيک د-سيستم اعلام کننده)
4- عوامل حفاظتي
5- ساير نکات ايمني

دستورالعمل ایمنی ساختمان_مربوط به مالکین

1-دستورالعمل ایمنی (راه پله،جانپناه،تراس و راه فرار)

2-دستورالعمل ایمنی (دودکش ها،لوازم حرارتی و...)

3-دستورالعمل ایمنی(موتورخانه)

4-دستورالعمل ایمنی (آسانسور)

5-دستورالعمل ایمنی (نمای ساختمان)

6-دستورالعمل ایمنی سیستم های اطفاءحریق(کپسول ،لوله خشک و تر)

جهت دریافت دفترچه دستورالعمل ایمنی ساختمان به واحد پیشگیری سازمان مراجعه نمائید.

تلفن:2230938

مدارک مورد نیاز اخذ پایان کار ساختمان

مدارک مورد نياز جهت صدور پايان کار:

1-پوشه (يک برگ)

2-تصوير شناسنامه (يک برگ)

3-تصوير سند مالکيت(يک سري)

4-تصوير پروانه (يک سري)

5-تصوير تاييديه مهندسين ناظر

6- تصوير فيش واريزي آتش نشاني(يک برگ)

7- تصوير برگه محاسبات درآمد آتش نشاني (يک برگ)

8- تصوير برگه محاسبات شهرداري

9-اصل و تصوير معرفي نامه شهرداري

10- تصوير گواهي استاندارد آسانسور (در صورت داشتن آسانسور)

صدور پروانه

مدارک مورد نياز جهت صدور پروانه ساختماني:


1- پوشه (يک برگ)

2-تصوير سند مالکيت (يک سري)

3-تصوير شناسنامه (يک برگ)

4-تصوير فيش واريزي آتش نشاني (يک برگ)

5-تصوير برگه محاسباتي آتش نشاني (يک برگ)

6-تصوير نقشه ساختمان (معماري و مکانيک)

7-اصل و تصوير معرفي نامه شهرداري

8-تصوير برگه محاسبات شهرداري