دوشنبه 29 مهر 1398

.png

بازدیدکنندگان

2
146
99
984436

amuzesh

telephone

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت جدید؟

نصب بنر های زیبایی شهر را تحت الشعاع قرار دارد .

بنر های تبلیغاتی برای اطلاع رسانی و تبلیغاتی از شیوه های سنتی تبلیغات است که باید تحول و بازنگری در حوزه تبلیغات شهری نمود و روش های مدرن و مناسب تری را جایگزین نمود .

این بنر های تبلیغاتی آلودگی های بصری در معابر شهر را بوجود آورده و آرامش و نشاط شهروندان را هدف قرار داد و موجب نارضایتی آنها شد . با توجه به مقوله زیبایی شناسی برای بازگرداندن آرامش روانی شهروندان و در پی آنها ایجاد جامعه ای پویا و با نشاط ، ساماندهی تابلو ها و بیلبوردها نقش بسزایی در ایجاد فضای مناسب شهری داشته و امید آن است که هرچه زودتر گامی موثر در این حوزه برداشته شود .

متاسفانه اخیرا شاهد ازدیاد نصب بنر در تیر های برق سطح شهر نیز میباشیم که این امر ضمن ایجاد مخاطرات فراوان از جمله برق گرفتگی و همچنین سقوط بنر و تابلو ها بر روی شهروندان و خودروها چهره شهر را نیز از لحاظ زیباسازی شهری مخدوش نموده است .

سازمان آتش نشانی با توجه به وظیفه ذاتیش که همانا اطلاع رسانی به موقع برای پیشگیری از حوادث احتمالی است در خصوص نصب این بنرها و تابلوها هشدار داده و پیامد های خطرناک آن را گوشزد مینماید .

می توانیم با برچیده شدن این بنر های تبلیغاتی زیبایی را به شهر برگردانیم .

baner-tirbargh (1)

baner-tirbargh (2)

baner-tirbargh (3)

baner-tirbargh (4)


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom