دوشنبه 29 مهر 1398

.png

بازدیدکنندگان

1
115
99
984405

amuzesh

telephone

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت جدید؟

آموزش های ایمنی در "طرح محله ایمن"

مربیان آموزش سازمان با حضور در پارک شهیدان ابراهیمی به آموزش شهروندان ساکن در حریم راه آهن اقدام نمودند.

آموزش های ایمنی با موضوعات مختلف که کاهش خسارات جانی و مالی را برای شهروندان در بر دارد در ایام مختلف سال در محلات قائم شهر برگزار می گردد.در این طرح کتابچه های راهنمای ایمنی خانواده، که حاوی مطالب آموزشی و ایمنی مناسب برای خانواده هاست توزیع می شود.

این آموزش ها موجب رشد فرهنگ ایمنی شهروندان و همچنین مشارکت آنها موجب ارتقاء و شکوفایی آن می شود و در پی آن تغییر رفتار شهروندان وافزایش آمادگی آنها را در مقابله با حوادث به همراه دارد.

بااجرای این برنامه های آموزشی و جذب کلیه مخاطبان شهر اعم از کودک و نوجوان، زنان و مردان و سالمندان می توان امیدوار بود که بروز خطرات و حوادث کاهش چشمگیری داشته و با استقبال بیشتر شهروندان خسارات مالی و جانی را به حداقل برسانیم.

برگزاری این آموزش ها در محلات مختلف قائم شهر، آگاهی شهروندان را نسبت به مسئولیت پذیری آنها در قبال ایمنی خود و دیگران یادآوری نموده و حساسیت آنها را نسبت به رعایت نکات ایمنی گوشزد می نماید تا با بکارگیری این آموخته ها امنیت و آرامش خود را تضمین نمایند.

 

Imen (4)

Imen (3)

Imen (1)

Imen (6)


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom