دوشنبه 29 مهر 1398

.png

بازدیدکنندگان

1
123
99
984413

amuzesh

telephone

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت جدید؟

طرح "هر شب یک مسجد " آموزش وایمنی

شیرسوار مدیرعامل سازمان،ضمن تائید بر اجرای بازدید ایمنی از مساجد قائم شهر،بر برگزاری آموزش آتش نشانی و ایمنی در قالب طرح "هرشب یک مسجد"را در ماه مبارک رمضان در سی مسجد قائم شهر تاکید کرد.

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان کارشناسان آموزش و پیشگیری ضمن بازدید از ایمنی مساجد ،موارد ناایمن را به هیئت امناءمساجد اعلام تا نسبت به رفع نواقص آن اقدام نمایند.

شیرسوار در خصوص آموزش شهروندان گفت: به یمن فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و حضور شهروندان در مساجد ،سازمان آتش نشانی برنامه ی آموزشی با موضوع ایمنی و آشنایی با خدمات سازمان و همچنین کار با خاموش کننده های دستی را پیش بینی کرد و بعد از مراسم افطار،هرشب یک مسجد از مساجد قائم شهر با حضور مربیان آموزش سازمان به همراه توزیع کتابچه های راهنمای خانواده در 5 جلد که حاوی مطالب آموزشی و ایمنی است،به دنبال افزایش سطح آگاهی شهروندان نسبت به مسائل ایمنی و رعایت آنها و در پی آن کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از بروز حوادث می باشد.

 

 

masajed (2)

 

masajed (4)

masajed (6)

masajed (11)

masajed (15)

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom